Thông tin 3 gói cước đặc biệt

Gói cước đặc biệt: Đó là thuật ngữ mà các nhà mạng dùng để gọi chung các gói cước có ưu đãi và khuyến mãi cao dành cho những nhóm khách hàng đặc biệt. Hiện nay có thể kể tới các gói cước như: học sinh, sinh viên, đoàn viên, bác sĩ… Những gói cước…