Gói cước 7Colors trả trước Viettel

Nếu gói cước học sinh dành cho khách hàng từ 15-18 tuổi, gói cước sinh viên dành cho khách hàng là sinh viên có độ tuổi từ 18t-30t thì 7Colors lại dành cho các học sinh có tuổi dưới 14 tuổi. Với thông điệp-Let’s fly, nó là gói cước dành riêng tốt nhất cho các học…